Wizyta u lekarza – relacje na linii lekarz – pacjent

Co można zrobić, aby wizyta u lekarza była satysfakcjonująca dla dwóch stron, zarówno dla pacjenta jak i lekarza? Przedstawiamy wystąpienie dr n. hum. Tomasz Sobierajski, który mówi o komunikacji i relacjach na linii lekarz – pacjent. 

dr n. hum. Tomasz Sobierajski 

Socjolog, badacz, metodolog, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego główne obszary zainteresowań to socjologia zdrowia i choroby, socjologia edukacji, wakcynologia społeczna oraz komunikacja interpersonalna ze szczególnym zwróceniem uwagi na komunikację lekarz-pacjent. Od dwunastu lat szkoli lekarzy różnych specjalności z zakresu komunikacji z pacjentami. Autor wielu ważnych projektów badawczych realizowanych na styku socjologii i medycyny w obszarze diabetologii, wakcynologii, pediatrii, chorób przewlekłych i antybiotykoterapii. Autor kilku książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Projektuje i koordynuje polskie i międzynarodowe projekty badawcze, realizowane dla instytucji rządowych, organizacji pozarządowych i firm prywatnych. 


Przejdź do sekcji głównej