Szkolenia z zakresu przyjmowania pacjentek i pacjentów
z niepełnosprawnościami

W szpitalach i placówkach medycznych nadal istnieją znaczące utrudnienia, uniemożliwiające osobom z niepełnosprawnościami dostęp do podstawowych usług opieki zdrowotnej.

Zrealizowane przez Fundacje Avalon badania potwierdzają, że osoby z niepełnosprawnościami mają większe trudności z dostępem do opieki zdrowotnej niż osoby bez niepełnosprawności.

Kluczem do wyeliminowania barier i zwiększenia dostępności do profilaktyki zdrowia jest edukacja osób pracujących w ochronie zdrowia w zakresie potrzeb pacjenta, pacjentki z niepełnosprawnością.

Szkolenia

Metoda sprawnego działania
– Niezbędnik dla osób pracujących z pacjentami i pacjentkami z niepełnosprawnościami

To autorska oferta Fundacji Avalon, kierowana do placówek medycznych, specjalistów, specjalistek, osób pracujących w obszarze ochrony zdrowia oraz osób zainteresowanych tematyką.

Informacje zawarte w szkoleniu dotyczą wiedzy z zakresu komunikacji i potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami i mają na celu zidentyfikowanie i wyeliminowanie barier napotykanych przez osoby z niepełnosprawnościami w placówkach medycznych i gabinetach specjalistycznych.

Podczas szkolenia będziemy się koncentrować na praktycznym podejściu i gotowych rozwiązaniach w kontekście komunikacji i przyjmowania pacjentów, pacjentek z różnymi niepełnosprawnościami.

Program szkolenia

 • Dokumenty i regulacje prawne dot. niepełnosprawności ​
 • Definicja i podział niepełnosprawności ​
 • Komunikacja​
 • Język inkluzywny​
 • Dyskryminacja osób z niepełnosprawnościami ​
 • Rodzaje niepełnosprawności – definicja, wyzwania i wskazówki ​
  • niepełnosprawność słuchu ​
  • niepełnosprawność wzroku ​
  • niepełnosprawność ruchowa ​
  • zaburzenia mowy ​
  • epilepsja​
  • zespół Tourette’a​
  • MPD
  • niepełnosprawność intelektualna​
  • spektrum autyzmu​
 • Dostosowania architektoniczne
 • Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami
 • Gabinet lekarski przyjazny osobom z niepełnosprawnościami
 • Dostępność narzędzi cyfrowych

*Istnieje możliwość otrzymania spersonalizowanej oferty szkoleniowej. Zapraszamy do kontaktu.

Cele i korzyści

 • Przełamanie mitów i stereotypów dotyczących osób z niepełnosprawnościami.​
 • Poznanie podstawowych zasad dotyczących obsługi pacjentów, pacjentek z różnymi niepełnosprawnościami.​
 • Wypracowanie modelu komunikacji z osobami o różnych potrzebach.​
 • Poznanie najważniejszych zasad w kontakcie z pacjentami i pacjentkami z niepełnosprawnościami.​
 • Podniesienie kompetencji własnych oraz wypracowanie wyższej jakości obsługi pacjenta, pacjentki z niepełnosprawnością.​
 • Uwrażliwienie na niepełnosprawność, właściwą i niedyskryminującą postawę, a także na język. 

Opis

Szkolenie jest kierowane do placówek medycznych, instytucji, a także do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem kompetencji z zakresu obsługi pacjenta z niepełnosprawnością.

Szkolenie może odbywać się stacjonarnie w siedzibie placówki, instytucji lub online, w formie wykładowo – warsztatowej z pełnym zaangażowaniem osób uczestniczących. Trwa od 6 do 8 godzin.

Każde szkolenie prowadzi dwóch trenerów – osoby eksperckie w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz samorzecznicy  i samorzeczniczki w temacie niepełnosprawności.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają:

 • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia,
 • atrakcyjne materiały edukacyjne​,
 • możliwość dołączenia do Mapy Dostępności Fundacji Avalon.

Ze szkolenia można skorzystać jako placówka/organizacja lub zgłosić się jako uczestnik_czka.

Termin najbliższego szkolenia dla uczestników indywidualnych podamy wkrótce.

Termin szkolenia dla danej placówki jest ustalany indywidualnie po zgłoszeniu chęci wzięcia udziału przez formularz zgłoszeniowy, telefonicznie lub mailowo.

Szkolenie jest płatne, cena jest uzależniona od formy (stacjonarnie czy online), a także od potrzeb osób lub podmiotu zamawiającego szkolenie. Kwota ustalana jest indywidualnie, po wysłaniu zgłoszenia przez placówkę, organizację.

Szczegóły najbliższego szkolenia dla osób zgłaszających się indywidualnie

Data szkolenia: 19.11.2022 

Forma: online

Cena: 300 zł (za osobę)

Kontakt

e-mail: mapadostepnosci@sekson.pl
tel: 531 827 663

Zgłosić można się również przez dostępny niżej formularz.

Skip to content