Szkolenia z zakresu przyjmowania pacjentek i pacjentów
z niepełnosprawnościami

W szpitalach i placówkach medycznych nadal istnieją znaczące utrudnienia, uniemożliwiające osobom z niepełnosprawnościami dostęp do podstawowych usług opieki zdrowotnej.

Zrealizowane przez Fundacje Avalon badania potwierdzają, że osoby z niepełnosprawnościami mają większe trudności z dostępem do opieki zdrowotnej niż osoby bez niepełnosprawności.

Kluczem do wyeliminowania barier i zwiększenia dostępności do profilaktyki zdrowia jest edukacja osób pracujących w ochronie zdrowia w zakresie potrzeb pacjenta, pacjentki z niepełnosprawnością.

Szkolenia

Metoda sprawnego działania
– Niezbędnik dla osób pracujących z pacjentami i pacjentkami z niepełnosprawnościami

To autorska oferta Fundacji Avalon, kierowana do placówek medycznych, specjalistów, specjalistek, osób pracujących w obszarze ochrony zdrowia oraz osób zainteresowanych tematyką.

Informacje zawarte w szkoleniu dotyczą wiedzy z zakresu komunikacji i potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami i mają na celu zidentyfikowanie i wyeliminowanie barier napotykanych przez osoby z niepełnosprawnościami w placówkach medycznych i gabinetach specjalistycznych.

Podczas szkolenia będziemy się koncentrować na praktycznym podejściu i gotowych rozwiązaniach w kontekście komunikacji i przyjmowania pacjentów, pacjentek z różnymi niepełnosprawnościami.

Program szkolenia

 • Dokumenty i regulacje prawne dot. niepełnosprawności ​
 • Definicja i podział niepełnosprawności ​
 • Komunikacja​
 • Język inkluzywny​
 • Dyskryminacja osób z niepełnosprawnościami ​
 • Rodzaje niepełnosprawności – definicja, wyzwania i wskazówki ​
  • niepełnosprawność słuchu ​
  • niepełnosprawność wzroku ​
  • niepełnosprawność ruchowa ​
  • zaburzenia mowy ​
  • epilepsja​
  • zespół Tourette’a​
  • MPD
  • niepełnosprawność intelektualna​
  • spektrum autyzmu​
 • Dostosowania architektoniczne
 • Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami
 • Gabinet lekarski przyjazny osobom z niepełnosprawnościami
 • Dostępność narzędzi cyfrowych

*Istnieje możliwość otrzymania spersonalizowanej oferty szkoleniowej. Zapraszamy do kontaktu.

Cele i korzyści

 • Przełamanie mitów i stereotypów dotyczących osób z niepełnosprawnościami.​
 • Poznanie podstawowych zasad dotyczących obsługi pacjentów, pacjentek z różnymi niepełnosprawnościami.​
 • Wypracowanie modelu komunikacji z osobami o różnych potrzebach.​
 • Poznanie najważniejszych zasad w kontakcie z pacjentami i pacjentkami z niepełnosprawnościami.​
 • Podniesienie kompetencji własnych oraz wypracowanie wyższej jakości obsługi pacjenta, pacjentki z niepełnosprawnością.​
 • Uwrażliwienie na niepełnosprawność, właściwą i niedyskryminującą postawę, a także na język. 

Opis

Szkolenie jest kierowane do placówek medycznych, instytucji, a także do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem kompetencji z zakresu obsługi pacjenta z niepełnosprawnością.

Szkolenie może odbywać się stacjonarnie w siedzibie placówki, instytucji lub online, w formie wykładowo – warsztatowej z pełnym zaangażowaniem osób uczestniczących. Trwa od 6 do 8 godzin.

Każde szkolenie prowadzi dwóch trenerów – osoby eksperckie w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz samorzecznicy  i samorzeczniczki w temacie niepełnosprawności.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają:

 • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia,
 • atrakcyjne materiały edukacyjne​,
 • możliwość dołączenia do Mapy Dostępności Fundacji Avalon.

Ze szkolenia można skorzystać jako placówka/organizacja lub zgłosić się jako uczestnik_czka.

Termin szkolenia dla danej placówki jest ustalany indywidualnie po zgłoszeniu chęci wzięcia udziału przez formularz zgłoszeniowy, telefonicznie lub mailowo.

Szkolenie jest płatne, cena jest uzależniona od formy (stacjonarnie czy online), a także od potrzeb osób lub podmiotu zamawiającego szkolenie. Kwota ustalana jest indywidualnie, po wysłaniu zgłoszenia przez placówkę, organizację.

Szkolenia dla osób zgłaszających się indywidualnie organizowane się dwa razy w roku, informacje o nich można znaleźć na naszych mediach społecznościowych.

Kontakt

e-mail: [email protected]
tel: 531 827 663

Zgłosić można się również przez dostępny niżej formularz.

Przejdź do sekcji głównej