Szkolenia z zakresu seksualności osób z niepełnosprawnościami

Szkolenia z zakresu seksualności osób z niepełnosprawnościami

Reprezentujesz placówkę edukacyjną lub pomocową i widzisz potrzebę poszerzenia wiedzy z zakresu seksualności osób z niepełnosprawnościami wśród jej kadry? A może jesteś osobą pracującą z osobami z niepełnosprawnościami lub planujesz zacząć taką pracę i chcesz się dowiedzieć więcej w tym temacie?

Skorzystaj z naszej oferty szkoleniowej!

 

Kto może skorzystać ze szkolenia?

 • kadra nauczycielska i pedagogiczna szkół specjalnych i integracyjnych
 • osoby pracujące w DPS, ŚDS i innych placówkach pomocowych
 • specjaliści i specjalistki pracujący z osobami z niepełnosprawnościami
 • studenci i studentki kierunków: pedagogicznych, psychologicznych, fizjoterapeutycznych, seksuologicznych
 • wszystkie osoby zainteresowane edukacją w obszarze seksualności osób z niepełnosprawnościami
Zdjęcie z góry na salę warsztatową, w której odbywają się zajęcia. Uczestnicy słuchają dwóch prowadzących.

Jak się zgłosić?

Szkolenia realizujemy przede wszystkim dla grup zorganizowanych zgłaszanych przez placówki. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie 666 324 329 lub mailowo: [email protected].

Jeśli chcesz skorzystać ze szkolenia we własnym zakresie śledź naszą stronę i media społecznościowe – planujemy szkolenia otwarte i na pewno o tym poinformujemy!

Zakres tematyczny szkoleń

 

Szczegółowy program szkolenia, forma oraz czas trwania z ustalamy placówką już po otrzymaniu formularza. Obszary tematyczne, w ramach, których realizujemy szkolenia:

 

 • Seksualność osób z różnymi niepełnosprawnościami (m.in. niepełnosprawność nabyta a wrodzona, niepełnosprawność ruchowa, sensoryczna, niepełnosprawność intelektualna).
 • Potrzeby seksualne i ich wyrażanie, tożsamość płciowa i orientacja seksualna, ekspresja seksualności, rozwój psychoseksualny, wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na rozwój psychoseksualny
 • Zdrowie seksualne: dostępność wsparcia i usług medycznych dla osób z niepełnosprawnościami, rehabilitacja seksualna, profilaktyka infekcji przenoszonych drogą płciową, antykoncepcja
 • Edukacja psychoseksualna: m.in. rola formalnej i nieformalnej edukacji seksualnej we wspieraniu rozwoju psychoseksualnego osób z niepełnosprawnościami, pornografia, masturbacja, kompulsywne zachowania seksualne a niepełnosprawność, gadżety erotyczne i inne narzędzia pomocowe w pracy z seksualnością
 • Seksualność osób neuroróżnorodnych
 • Praca z seksualnością osób z niepełnosprawnością: mity i stereotypowe przekonania, przeciwdziałanie stygmatyzacji i autostygmatyzacji, rola zespołu terapeutyczno-wychowawczego w sytuacjach intymnych oraz seksualnych, aspekty prawne, znaczenie współpracy różnych specjalistek/ów w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia, wyzwania w pracy z osobami z niepełnosprawnościami i ich seksualnością
 • Seksualność a funkcjonowanie w szkole: jak rozmawiać z uczniami? Jak reagować na zachowania seksualne w szkole? Dobre praktyki w placówkach
 • Rola rodziców – wspieranie dziecka z niepełnosprawnością w rozwoju psychoseksualnym
 • Higiena intymna – budowa narządów płciowych, nazwy i funkcje, intymne i nieintymne części ciała, menstruacja, wybór środków menstruacyjnych i higienicznych, dostępne toalety
 • Ciąża i rodzicielstwo osób z niepełnosprawnościami
 • Relacja i związki osób z niepełnosprawnościami: wyzwania w randkowaniu, nawiązywaniu i utrzymywaniu związków – omówienie metod wspierających w budowaniu bezpiecznych relacji, prewencja oraz rozpoznawanie zachowań przemocowych, cechy zdrowych relacji, edukacja emocjonalna, relacje i seksualność w Internecie
 • Granice i normy: co jest normą, a co powinno niepokoić, jak radzić sobie ze stawianiem granic, z szanowaniem granic, przemoc seksualna, świadoma zgoda, specyficzne czynniki zagrażające

Osoby prowadzące

Szkolenia prowadzone są przez osoby trenerskie działające w obszarze psychoedukacji seksualnej, zdrowotnej oraz antydyskryminacyjnej. Każda z nich posiada doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

dr n. hum. Alicja Długołęcka

Partnerka merytoryczna projektu Sekson, pedagożka i edukatorka seksualna, wykładowczyni na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia z psychosomatyki i rehabilitacji seksualnej oraz na Podyplomowych Studiach Wychowania Seksualnego Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją pracę naukową i popularyzatorską poświęca profilaktyce zaburzeń psychoseksualnych, szeroko rozumianej edukacji seksualnej oraz propagowaniu zdrowia seksualnego. Od wielu lat zajmuje się edukacją psychoseksualną i seksualnością kobiet, autorka licznych książek i artykułów z tego zakresu m.in.: „Seks na wysokich obcasach” oraz „Zwykłej książki o tym skąd się biorą dzieci”. Na co dzień pracuje w Centrum Terapii Lew-Starowicz w Warszawie.

Żaneta Krysiak

Kierowniczka Projektu Sekson Fundacji Avalon, certyfikowana edukatorka seksualna, dyplomantka Seksuologii Praktycznej na SWPS w Poznaniu, sojuszniczka osób z niepełnosprawnościami i działaczka na rzecz inkluzywnej edukacji seksualnej, współorganizatorka corocznej Konferencji Sekson Fundacji Avalon.
zdjęcie portretowe Emili Korony

Emilia Korona

Główna Specjalistka ds. Projektu Sekson w Fundacji Avalon, inicjatywy obejmującej temat seksualności i rodzicielstwa osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo od lat związana z sektorem NGO, doświadczenie zdobywała w organizacjach zajmujących się edukacją seksualną i antydyskryminacyjną, a także prawami osób pacjenckich. Aktualnie również edukatorka seksualna w Grupie Ponton przy Fundacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, gdzie zajmuje się m.in. poradnictwem w ramach Telefonu Zaufania i prowadzeniem warsztatów z zakresu edukacji psychoseksualnej dla młodzieży, rodziców i kadr pedagogicznych.
Zdjęcie portretowe Barbary Płaczek. Patrzy w obiektyw, a w rękach trzyma książkę o tytule Seksuologia

Barbara Płaczek

Specjalistka seksuologii, certyfikowana edukatorka seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagożka zdrowia, terapeutka, ukończyła studia podyplomowe na kierunku Seksuologia Kliniczna w Warszawie pod kierunkiem prof. Lwa-Starowicza, prowadzi gabinet specjalisty seksuologii w Rybniku, pracuje z osobami z niepełnosprawnościami intelektualnymi, sprzężonymi, z osobami z niepełnosprawnością ruchową w ramach rehabilitacji seksualnej, pracuje z dziećmi i młodzieżą nad tematami akceptacji, tożsamości, orientacji seksualnej, współpracuje m.in. z Fundacją Budzimy Uśpione Umysły, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji, Fundacją Pomoc Autyzm, Fundacją Avalon, Fundacją La Strada, Fundacją SEXED.pl, laureatka 100 osób działających na rzecz rzetelnej edukacji seksualnej w Polsce FORBES’a.

Zdjęcie portretowe Dominiki Gołąb

Dominika Gołąb

Absolwentka psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, ukończyła również studia podyplomowe z seksuologii klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, zajmuje się pracą z osobami zmagającymi się z lękiem, obniżonym nastrojem, stresem, oferuje poradnictwo psychologiczne, jednocześnie poruszając w swojej pracy również tematykę seksualności, udziela bezpłatnego wsparcia seksuologicznego w ramach Kompleksowego Centrum Poradniczego Fundacji Avalon.
Zdjęcie portretowe Miri Palak

Miri Palak

Zajmuje się edukacją seksualną oraz pomocą psychologiczną. Pracuje z młodzieżą, osobami dorosłymi, osobami nieneurotypowymi i z osobami z niepełnosprawnościami (w tym niepełnosprawnością intelektualną). Prowadzę szkolenia i warsztaty z zakresu edukacji seksualnej, jestem koordynatorką Antyprzemocowej Linii Pomocy Fundacji SEXEDPL.
Portret Patrycji Wonatowskiej

Patrycja Wonatowska

Edukatorka seksualna, seksuolożka, terapeutka, współzałożycielka Instytutu Pozytywnej Seksualności i współprowadząca podcastu Seksozoficznie, posiada uprawnienia konsultantki w punkcie testowania HIV, swoją pracę poświęca profilaktyce zaburzeń psychoseksualnych, edukacji seksualnej i propagowaniu zdrowia seksualnego, zajmuje się poradnictwem w zakresie seksualności w różnych fazach życia: dzieci, młodzieży i osób dorosłych, prowadzi warsztaty oraz grupy rozwojowe w zakresie seksualności, współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które działają na rzecz edukacji seksualnej oraz profilaktyki zdrowotnej HIV/AIDS.

zdjęcie portretowe Sylwii Wierzbickiej

Sylwia Wierzbicka

Psycholożka, seksuolożka i terapeutka par. Prowadzi własną praktykę psychologiczno-seksuologiczną oraz współpracuje z platformą Wellbee i Kliniką Menvita (Klinika Andrologii i Zdrowia Seksualnego). Zajmuje się wsparciem indywidualnym osób dorosłych oraz par. Pracuje z osobami z niepełnosprawnością ruchową wspierając proces rehabilitacji seksualnej. Specjalizuje się w diagnostyce psychologicznej i opiniowaniu na potrzeby sądowego procesu uzgodnienia płci oraz zastępczej terapii hormonalnej dla osób transpłciowych i niebinarnych. Od kilku lat zajmuje się tworzeniem treści edukacyjnych w tematyce seksualności w formie m.in. artykułów, webinariów, live’ów. Współtworzy Projekt Sekson dotyczący seksualności i rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością ruchową.
Portret Renaty Orłowskiej

Renata Orłowska

Pedagożka, pracownica socjalna, aktywistka, edukatorka seksualna i działaczka na rzecz mniejszości, specjalizująca się w prawach kobiet, seksualności i niepełnosprawności. Prowadzi szkolenia, wykłady i warsztaty dotyczące przeciwdziałania przemocy, edukacji seksualnej, asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami oraz wspierania ich jako sojuszniczka. Aktywnie lobbuje na rzecz asystencji seksualnej dla osób z niepełnosprawnościami. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu wsparcia psychologicznego i seksualności, w tym międzynarodowy program treningowy SAR (Sexual Attitude Reassessment and Restructuring) oraz TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach). Jest członkinią Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych VIII kadencji, Osobowością Internetową 2021 w konkursie „Człowiek bez barier” Fundacji Integracja, laureatką Konkursu „Mazowiecka Lady D. im. Krystyny Bochenek” w kategorii Życie Zawodowe oraz ekspertką w Zespole „Projekt Sekson” Fundacji Avalon i Fundacji Sexed.pl.

Informacje organizacyjne

 • Termin: ustalamy indywidualnie z daną placówką
 • Miejsce: stacjonarnie, w siedzibie placówki lub online
 • Formuła: wykładowo – warsztatowa
 • Liczba osób w grupie: ustalamy indywidualnie z daną placówką
 • Inwestycja: cena jest uzależniona od formy (stacjonarnie czy online), a także od potrzeb osób lub podmiotu zamawiającego szkolenie. Kwota ustalana jest indywidualnie

Po zakończonym szkoleniu osoby uczestniczące otrzymają:

 • elektroniczny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia,
 • dostęp do materiałów edukacyjnych,
 • rekomendacje dodatkowych materiałów edukacyjnych w tematyce.

Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji?
Napisz: [email protected]
Zadzwoń: 666 324 329

Przejdź do sekcji głównej