O Fundacji

Jesteśmy ogólnopolską organizacją pozarządową, posiadającą status organizacji pożytku publicznego. Działamy od 2006 roku. Naszym celem są działania wspierające osoby z niepełnosprawnościami i przewlekle chore w drodze do uzyskania samodzielności, w takim stopniu w jakim jest to możliwe.  Obecnie, otaczamy swoją opieką ponad 12 000 osób z całej Polski. Wartość udzielonej przez nas pomocy finansowej wyniosła blisko 260 mln złotych. Wierzymy, że osoba z niepełnosprawnością może być samodzielna i aktywna w każdej sferze swojego życia. Zależy nam na zmianie postrzegania niepełnosprawności przez społeczeństwo i same osoby z niepełnosprawnością. Ciągle się rozwijamy i wprowadzamy nieszablonowe rozwiązania. Z nami bariery nie istnieją!

Więcej na stronie Fundacji:

Nasze projekty

Projekt pomocy finansowej umożliwiający zakładanie i prowadzenie subkont dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób przewlekle chorych. Jego celem jest wsparcie podopiecznych Fundacji Avalon poprzez dofinansowanie leczenia i rehabilitacji i poprawę jakości życia. Zakładane w ramach projektu subkonto jest wygodną, prostą i szybką formą pomocy. Dzięki niemu każdy podatnik może przekazać na rzecz podopiecznych 1% podatku lub wpłacić darowiznę. Podopieczni Fundacji Avalon posiadający subkonta mogą liczyć na wsparcie w apelowaniu o darowizny oraz skorzystać z licznych narzędzi pozyskiwania środków.

Więcej na stronie: https://www.fundacjaavalon.pl/programy/subkonto.html

Nowoczesny portal crowdfundingowy funkcjonujący według modelu „Weź, co zbierzesz”. Jego celem jest umożliwienie podopiecznym pozyskiwania funduszy na swoje potrzeby i realizację marzeń. W odróżnieniu od innych portali tego typu, ideą helpuj.pl jest połączenie pomocy z dobrą zabawą. Darczyńcą można zostać nie tylko przez wpłatę środków finansowych, ale również poprzez zorganizowanie pomysłowej akcji do każdej trwającej zbiórki. Podopieczni zakładający zbiórki na portalu Helpuj.pl mogą liczyć na praktyczne porady w zakresie pozyskiwania funduszy. Mają także możliwość otrzymania spersonalizowanych materiałów promocyjnych.

Więcej na stronie: https://helpuj.pl/

Nowoczesny portal crowdfundingowy funkcjonujący według modelu „Weź, co zbierzesz”. Jego celem jest umożliwienie podopiecznym pozyskiwania funduszy na swoje potrzeby i realizację marzeń. W odróżnieniu od innych portali tego typu, ideą helpuj.pl jest połączenie pomocy z dobrą zabawą. Darczyńcą można zostać nie tylko przez wpłatę środków finansowych, ale również poprzez zorganizowanie pomysłowej akcji do każdej trwającej zbiórki. Podopieczni zakładający zbiórki na portalu Helpuj.pl mogą liczyć na praktyczne porady w zakresie pozyskiwania funduszy. Mają także możliwość otrzymania spersonalizowanych materiałów promocyjnych.

Więcej na stronie: https://helpuj.pl/

Projekt popularyzujący sporty ekstremalne wśród osób z niepełnosprawnościami. Jego misją jest zmiana postrzegania niepełnosprawności poprzez promocję sportów ekstremalnych oraz kreowanie nowego wizerunku osób z niepełnosprawnościami, jako aktywnych, sprawnych, samodzielnych i odnoszących sukcesy. W ramach projektu prowadzone są zajęcia sportowe pod okiem wykwalifikowanych trenerów. Organizowane są także szkolenia, zawody i cykle wydarzeń sportowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz pełnosprawnych. Kreujemy wizerunek osób z niepełnosprawnościami jako aktywnych, samodzielnych i odnoszących sukcesy sportowe. Wprowadzamy nowe pojęcie – nasi ambasadorzy i beneficjenci są EXTRAsprawni!

Więcej na stronie: https://avalonextreme.pl/

Projekt aktywnej rehabilitacji w innowacyjny sposób łączy funkcjonalną rehabilitację neurologiczną z treningiem sportowym oraz treningiem samodzielności. Jego celem jest zwiększenie, aktywności fizycznej, społecznej oraz samodzielności podopiecznych. Projekt jest skierowany do osób z niepełnosprawnością ruchową powyżej 16 r.ż. Oferowane w ramach Avalon Active zajęcia zawierają elementy z różnych dziedzin sportu, takich jak: sztuki walki, samoobrona, cross trening, łyżwiarstwo, nordic walking, zumba. Wszystko po to, żeby osoby z niepełnosprawnościami mogły pod okiem wykwalifikowanych specjalistów rozpocząć sportową ścieżkę i uzyskać lepsze efekty terapii. Zajęcia są dofinansowane przez Fundację Avalon. Można w nich wziąć udział stacjonarnie i online.

https://www.fundacjaavalon.pl/programy/rehabilitacja.html

Projekt aktywnej rehabilitacji w innowacyjny sposób łączy funkcjonalną rehabilitację neurologiczną z treningiem sportowym oraz treningiem samodzielności. Jego celem jest zwiększenie, aktywności fizycznej, społecznej oraz samodzielności podopiecznych. Projekt jest skierowany do osób z niepełnosprawnością ruchową powyżej 16 r.ż. Oferowane w ramach Avalon Active zajęcia zawierają elementy z różnych dziedzin sportu, takich jak: sztuki walki, samoobrona, cross trening, łyżwiarstwo, nordic walking, zumba. Wszystko po to, żeby osoby z niepełnosprawnościami mogły pod okiem wykwalifikowanych specjalistów rozpocząć sportową ścieżkę i uzyskać lepsze efekty terapii. Zajęcia są dofinansowane przez Fundację Avalon. Można w nich wziąć udział stacjonarnie i online.

https://www.fundacjaavalon.pl/programy/rehabilitacja.html

Kompleksowe Centrum Poradnicze Fundacji Avalon powstało w ramach trzyletniego projektu „Wiedza i świadomość kluczem do niezależności”, współfinansowanego ze środków PFRON. Specjaliści Centrum pomagają w uzyskaniu informacji niezbędnych do codziennego rozwiązywania problemów związanych z niepełnosprawnością.

W jego ramach można bezpłatnie korzystać z konsultacji z psychologiem, seksuologiem, adwokatem oraz specjalistą ds. niepełnosprawności.

Do skorzystania z darmowych porad specjalistów zapraszamy osoby z całej Polski. Więcej na stronie poradnictwo.fundacjaavalon.pl

Przejdź do sekcji głównej