Polityka prywatności i plików cookies 

 

W tym dokumencie znajdzie Pani/Pan zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.sekson.pl. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja AVALON Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, ul. Michała Kajki 80/82 lok 1, 04-620 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 22 266 82 36 lub email: [email protected] 

 

UPRAWNIENIA 

RODO przyznaje Pani/Panu następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: 

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

 

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo 

w art. 16 – 21 RODO. 

 

POZIOM OCHRONY PRZED COOKIES USTAWIA SIĘ W KAŻDEJ PRZEGLĄDARCE:

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach

 • Google Chrome

Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:

Usuwanie plików cookie

Domyślne blokowanie plików cookie

Domyślne zezwalanie na pliki cookie

Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki

Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

 • Internet Explorer (od wersji 6.0)

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

 • Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.

O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

 • Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.

O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

 • Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”. 

 

BEZPIECZEŃSTWO 

 

Gwarantujemy Pani/Panu poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Dane gromadzimy z należytą starannością i odpowiednio chronimy przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Zapewniamy, że podejmujemy wszelkie środki bezpieczeństwa wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych. 

 

ODBIORCA DANYCH 

Pani/Pana dane mogą być przechowywane u naszych podwykonawców. Podmioty te wykorzystujemy do świadczenia usług oraz realizacji zamówień. 

 1. OVH  – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, 
 2. Microsoft Corporation – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze skrzynki pocztowej,
 3. Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym Google Analytics,
 4. osoby, które przy świadczeniu na moją rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Pani/Pana danych osobowych.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. 

 

CELE I CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA 

Kontakt 

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazuje Pani/Pan swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości może Pani/Pan zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Pani/Pana dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Panią/Panem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Pliki cookies i inne technologie śledzące 

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Pani/Pana urządzeniu końcowym, które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich. Niektóre używane przeze nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu. Inne cookies są zachowywane na Pani/Pana urządzeniu końcowym. 

Zgoda na cookies 

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Pani/Panu informacja na temat stosowania plików cookies. Ma Pani/Pan możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Zawsze może Panii/Pan zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies.  

Cookies własne 

Wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. 

 

Cookies podmiotów trzecich  

 

Wykorzystujemy funkcje udostępniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich:  

 1. Google Analytics. Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszej strony internetowej. Jeżeli interesują Panią/Pana szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
 2. Narzędzia społecznościowe. Na naszej stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook i Google. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Pani/Pana prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Pani/Pana prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy, 

Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl, 

 

Osadzamy na stronach wideo z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, dotyczące usługi YouTube oraz pliki cookies firmy. 

 

Logi serwera 

 

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Pani/Pana adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Pani/Pana korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

 

DANE PRZESYŁANE POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przekazane przez użytkowników dane w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Serwisu będą przetwarzane w związku z realizowanymi usługami oraz w celach związanych z rejestracją w konferencji Sekson – o seksualności i rodzicielstwie osób z niepełnosprawnością ruchową.
 2. Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.
 3. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Fundacja Avalon Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą przy ul. Michała Kajki 80/82/1, 04-620 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 22 266 82 36  lub email: [email protected]. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: [email protected]
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych, a także w celach  kontaktowych oraz statystycznych realizowanych przez administratora danych.
 5. Dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan wnieść  skargę do organu nadzorczego.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie ma skutku dla przetwarzania wykonanego przed cofnięciem zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Serwisu.

 

Przejdź do sekcji głównej