O rodzicielstwie – krótko i na temat

O rodzicielstwie – krótko i na temat

Mariusz urodził się z wadą rozwojową obu przedramion. Opowiada o początkach rodzicielstwa, wpływie niepełnosprawności na obowiązki i wyzwania, jakie stawia mu ojcostwo oraz o tym, dlaczego bycie rodzicem z niepełnosprawnością wcale nie musi być trudne i straszne. 

Przemoc seksualna wobec osób z niepełnosprawnościami

Przemoc seksualna wobec osób z niepełnosprawnościami

Ten artykuł powstał przy okazji 16 dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć – międzynarodowej kampanii, której założeniem jest tworzenie działań mających na celu likwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Przejdź do sekcji głównej