Przemoc seksualna wobec osób z niepełnosprawnościami

Przemoc seksualna wobec osób z niepełnosprawnościami

Ten artykuł powstał przy okazji 16 dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć – międzynarodowej kampanii, której założeniem jest tworzenie działań mających na celu likwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Przejdź do sekcji głównej