Od kogo osoby z niepełnosprawnościami czują się zależne? Jakiej dyskryminacji doświadczają  w kontekście seksualności i rodzicielstwa? Milena Trojanowska, socjolożka i badaczka, prezentuje wyniki badań „Seksualność i rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością ruchową”. Badania zostały zrealizowane w ramach projektu Sekson, w styczniu 2020 r.,  przez dom badawczy SW RESARCH na zlecenie Fundacji Avalon.

Przejdź do sekcji głównej