Sekson wspiera merytorycznie tydzień seksualności

Na zdjęciu obejmujący się kobieta i mężczyzna, w tle wózek inwalidzki.

Projekt Sekson wspiera merytorycznie Fundację SEXED w przygotowaniu tygodnia o seksualności osób z niepełnosprawnością ruchową. Wydarzenie odbywa się w dniach 7 – 12 grudnia 2020 roku w social mediach Fundacji SEXEDplSekson to projekt Fundacji Avalon dotyczący seksualności i rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością ruchową. 

W ramach tygodnia seksualności Fundacja Avalon dzieli się wiedzą merytoryczną dotycząca seksualności osób z niepełnosprawnością ruchową. Specjaliści Fundacji Avalon przygotowali artykuł pt.: „Niepełnosprawność a seksualność, który porusza tematykę niepełnosprawności i seksualności, barier związanych z seksualnością, rehabilitacji seksualnej i przeciwdziałaniu wykluczenia osób z niepełnosprawnościami ze społecznej debaty o seksualności. 

Rehabilitacja seksualna to proces, który umożliwia i ułatwia osobom z niepełnosprawnością realizacje satysfakcjonującego życia seksualnego, pomimo ograniczeń, które z tej niepełnosprawności wynikają. Jest to szereg działań edukacyjnych. (…..) Specjalistami, którzy wykorzystują rehabilitację seksualną w swojej pracy z osobami z niepełnosprawnością – są chociażby fizjoterapeuci. Specjalistów z zakresu m.in.: fizjoterapii, seksuologii znaleźć można na Mapie Dostępności Fundacji Avalon – www.sekson.pl/mapa-dostepnosci – pisze Żaneta Krysiak, specjalistka Fundacji Avalon 

Tekst powstał w oparciu o badanie “Seksualność i rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością ruchową” zrealizowane w styczniu 2020 roku na zlecenie Fundacji Avalon. Z treścią całego artykułu można zapoznać się na stronie Fundacji SEXEDpl (link do art. https://bit.ly/seksualność). 


Przejdź do sekcji głównej