Są miliony powodów, by otworzyć oczy!

Fundacja Avalon pragnie świata bez barier, w którym osoby z niepełnosprawnościami są aktywne w każdej sferze życia i mają szansę na realizację swoich planów oraz ambicji. Dlatego, już po raz szósty, w ogólnopolskiej kampanii społecznej głośno przemówią osoby z niepełnosprawnościami i pokażą, że niepełnosprawność to nie wszystko. Bohaterowie reprezentujący ponad 5 milionów OzN żyjących w Polsce, mówią wprost, że „często czują się niewidoczni i muszą bardzo mocno, wyraźnie i głośno akcentować swoją osobowość, by zostać zauważonymi.” Nowa kampania Fundacji Avalon przekornie pyta odbiorcę czy „Teraz mnie widzisz?” i odpowiada na najważniejsze pytania dotyczące niewidoczności osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Kampania dofinansowana jest ze środków PFRON. 

Kampania daje możliwość mówienia we własnym imieniu, samorzecznictwa w sprawie swoich potrzeb i uczuć.  „Często większym problemem osób z niepełnosprawnościami nie jest ich niepełnosprawność, a ich niewidzialność! – mówi Sebastian Luty, Prezes Fundacji Avalon i dodaje: „Zależy nam na zmianie postrzegania niepełnosprawności przez społeczeństwo, ale także przez same osoby z niepełnosprawnościami. Ten manifest kierujemy do całego społeczeństwa, dlatego, że chcemy świata bez barier!”. 

Pomysł na kampanię wyrósł z doświadczeń samych osób z niepełnosprawnościami. Ich doświadczenia są bardzo różne, choć mają kilka wspólnych mianowników, między innymi to, że ludzie w pierwszej kolejności, zazwyczaj, skupiają się na ich niepełnosprawności, zaś człowiek jej doświadczający, usuwa się w cień, stając się niewidzialnym. „Stworzyliśmy tę kampanię, bo mamy ponad 5 milionów powodów, by dać głos tym, którzy czują się niewidzialni.” – mówi Helena Szczuka, Kierowniczka Działu Komunikacji i Promocji Fundacji Avalon. „Dlatego nasza nowa kampania zaskakuje przede wszystkim formą, ale dzięki niej również przekazem. Pokazuje niepełnosprawność inaczej niż zwykle, niż widzimy jej przez okulary stereotypów. Wysmakowane kadry i nietypowe kreacje odwracają uwagę, od niepełnosprawności. Pokazują, jak wiele nasi bohaterowie muszą zrobić, by być zauważonym nie poprzez wózek, niskorosłość, protezę ręki, czy białą laskę, a swoją osobowość, umiejętności, podmiotowość. Do kampanii zaprosiliśmy też osoby w spektrum autyzmu by opowiedzieć o tym, czego z kolei nie widać, od razu oraz osobę Głuchą, która w braku słuchu nie postrzega jako niepełnosprawności. Niepełnosprawność to złożony temat, nieoczywisty. Mamy jednak tendencję do zamykania go w streotypach. W takim wydaniu bohaterowie kampanii zadziornie zwracają uwagę widza mówiąc „Teraz mnie widzisz?”.” 

Kampania promuje ideę inkluzywnego, swobodnego społeczeństwa, w którym zauważona powinna być każda osoba i gdzie wszyscy mogą realizować swoje ambicje i plany na równych zasadach – w przestrzeni publicznej, zawodowej i społecznej.  

Bohaterowie i bohaterki kampanii 

Fundacja zaprosiła do projektu 14 osób w różnym wieku, z różnymi rodzajami niepełnosprawności by ukazać jak najszersze spektrum tematu: pięć do kolorowego i szalonego spotu głównego oraz dziewięć kolejnych, które w prostym przekazie filmowym dzielą się własną refleksją na temat niepełnosprawności i niezauważalności. Publikowane w ramach kampanii nagrania uświadamiają skalę problemu konfrontując odbiorcę z nieuświadomionymi barierami, które jako społeczeństwo budujemy. W kampanii zgodzili się wziąć udział: 

 • Alan Surajewski 
 • Aleksandra Szkólska 
 • Anna Dzieduszycka 
 • Barbara Frączak 
 • Bartosz Matusiewicz 
 • Filip Gałązka 
 • Jan Makowski 
 • Julia Kleczyńska 
 • Mariusz Kędzierski 
 • Marta Rogala 
 • Piotr Lewandowski  
 • Sebastian Grzywacz 
 • Viki Gałecka 

Więcej informacji o kampanii oraz jej bohaterach znajduje się na stronie www.fundacjaavalon.pl
Zachęcamy także do śledzenia profili Fundacji Avalon w mediach społecznościowych.  

Projekt jest współfinansowany przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych – PFRON.


Przejdź do sekcji głównej