Quiz z wiedzy po Tygodniu Seksualności

Przedstawiamy krótki quiz, który sprawdzi Twoją wiedzę na temat rehabilitacji seksualnej i życia seksualnego osób z niepełnosprawnością ruchową.

Pytania zostały opracowane na podstawie zagadnień poruszanych podczas Tygodnia Seksualności Projektu Sekson, a także raportu z badań Seksualność i rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością ruchową” przeprowadzonych przez Fundację Avalon.  

Sprawdź się!


Przejdź do sekcji głównej