Absolwentka filologii polskiej i kulturoznawstwa, edukatorka seksualna. W Projekcie zajmuje się tworzeniem treści edukacyjnych, redakcją artykułów i publikacji na platformie edukacyjnej www.sekson.pl. Prowadzi wywiady i rozmowy live z osobami aktywistycznymi i eksperckimi. Angażuje w działania osoby z niepełnosprawnościami, które dzielą się swoimi doświadczeniami w obszarze seksualności. Współorganizuje coroczną Konferencję Sekson. Wierzy w równość i otwartość w rozmowach o seksualności i rzetelną, dostępną edukację seksualną.

Przejdź do sekcji głównej