Absolwent specjalności Musical w Akademii Muzycznej w Gdańsku. W Projekcie zajmuje się rozwojem Mapy Dostępności, zwiększaniem jej bazy i wdrażaniem nowych funkcjonalności. Prowadzi działania w zakresie zwiększania dostępu do usług medycznych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, nawiązując nowe współprace i partnerstwa.

Przejdź do sekcji głównej