Poszukujemy wsparcia przy rozwijaniu Mapy Dostępności!

Fundacja Avalon, inicjator projektu Sekson – o seksualności i rodzicielstwie osób z niepełnosprawnością ruchową zaprasza do współpracy przy rozwoju Mapy Dostępności. To platforma, która umożliwia osobom z niepełnosprawnościami wyszukiwanie dostosowanych do ich potrzeb gabinetów lekarskich oraz specjalistów z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Zadania:

  1. Wsparcie opiekuna projektu Mapy Dostępności w kontakcie z placówkami i specjalistami medycznymi – mailowo i telefonicznie.
  2. Mailowa wysyłka stworzonych już materiałów i kontakt telefoniczny po wysłaniu maila.
  3. Weryfikacja zdobytych informacji i uzupełnianie informacji w bazie Excel.

Oferujemy:

  • Zdobycie doświadczenia w pracy w dużej, ogólnopolskiej organizacji pozarządowej, działającej na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
  • Doświadczenie pracy przy innowacyjnym projekcie.
  • Możliwość działania na rzecz inkluzowości i dostępności.
  • Nabycie lub rozwinięcie umiejętności pracy w zespole oraz umiejętności komunikacyjnych.
  • Porozumienie o wolontariacie.
  • Ubezpieczenie NNW.

Oczekiwania:

To oferta dla osoby, która nie ma problemu z komunikacją telefoniczną i mailową, której serdeczność i otwartość pomogą nam w kontakcie z placówkami medycznymi i środowiskiem medycznym. Mile widziana znajomość pakietu Office.

Zaangażowanie:

Przewidywane zaangażowanie to Około 8 – 10 godzin tygodniowo, możliwa praca zdalna.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres [email protected], do 24.04.2022.


Przejdź do sekcji głównej