Kim jest Koordynator_ka Dostępności? 

Czy wiesz, że?

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze “szczególnymi” (nie lubimy tego określenia brr) potrzebami wskazuje katalog podmiotów publicznych, zobowiązanych do zapewnienia dostępności. Są to m.in.: samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, domy pomocy społecznej, szkoły i uczelnie publiczne, urzędy miast i gmin.
Listę wszystkich podmiotów znajdziesz tutaj: lista_podmiotow.pdf (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Każde miejsce podlegające ustawie powinno zapewniać dostępność osobom z niepełnosprawnościami m.in. poprzez: stosowanie koncepcji projektowania uniwersalnego w tworzeniu usług, wydarzeń, obiektów lub racjonalnych usprawnień, odpowiadających różnorodnym potrzebom. Oznacza to konieczność przygotowania budynków, zasobów cyfrowych, procedur i form komunikacji w taki sposób, by każdy mógł skorzystać z usług świadczonych przez dany podmiot. 

Za co odpowiada Koordynator_ka Dostępności?  

Koordynatorzy_ki dostępności funkcjonują od września 2020 r., zgodnie z obowiązkiem jaki wynika z ustawy o dostępności.
Osoby powołane do tej funkcji odpowiadają za szeroko rozumianą dostępność w kontekście osób z niepełnosprawnościami. Koordynatorzy_ki muszą m.in.. przygotować plan działań na rzecz poprawy dostępności placówki, konsekwentnie go wdrażać i monitorować przebieg prac związanych z utrzymaniem i zwiększaniem dostępności.

Jak Koordynator_ka może wesprzeć osoby pacjenckie ? 

Koordynator_ka ma za zadanie zapewnić, że osoby z niepełnosprawnościami otrzymają specjalistyczną i odpowiednią opiekę medyczną, biorąc pod uwagę ich indywidualne potrzeby i ograniczenia.  

Indywidualne podejście: Koordynator_ka dostępności powinien działać na rzecz każdej osoby z niepełnosprawnościami w sposób spersonalizowany. Rozmawia z pacjentami_kami lub ich opiekunami_kami, aby zrozumieć ich unikalne potrzeby, ograniczenia i preferencje.  

Wsparcie w organizacji wizyt: Koordynator_ka może pomóc osobom z niepełnosprawnościami w zorganizowaniu wizyt medycznych, zapewniając, że placówka medyczna będzie odpowiednio przygotowana na ich przybycie, a personel będzie świadomy ich potrzeb. 

Pomoc w dostosowaniu infrastruktury: Koordynator_ka dostępności pracuje na rzecz eliminacji barier architektonicznych w placówkach medycznych, aby pacjenci_tki z niepełnosprawnościami mogli_ły łatwo korzystać z usług. Mogą to być na przykład rampy, windy, szerokie drzwi i inne udogodnienia, które ułatwią poruszanie się po placówce. 

Wspieranie komunikacji: Osoby z niepełnosprawnościami mogą mieć różne trudności komunikacyjne. Koordynator_ka może pomóc w zapewnieniu odpowiedniego wsparcia komunikacyjnego podczas wizyt, takiego jak zapewnienie tłumaczenia na język migowy czy materiały w formacie dostosowanym do potrzeb pacjentów_ek. 

Edukacja personelu medycznego: Koordynator_ka dostępności może organizować szkolenia dla personelu medycznego, zwiększyć wiedzę na temat różnych typów niepełnosprawności i edukować jak najlepiej obsługiwać pacjentów_ek z różnymi potrzebami. 

Informowanie o możliwościach wsparcia: Koordynator_ka może służyć jako źródło informacji dla pacjentów_ek z niepełnosprawnościami na temat dostępnych programów wsparcia, organizacji pozarządowych i instytucji, które mogą im pomóc w różnych obszarach życia. 

Masz jakieś pytania dotyczące pracy i obowiązków Koordynatorów_ek Dostępności?  Napisz do nas na mapadostepnoś[email protected] 


Przejdź do sekcji głównej