Rozmowy o seksie często wywołują zawstydzenie u osób dorosłych, więc jak o „tych sprawach” rozmawiać ze swoimi dziećmi? Edukatorka seksualna, Marta Ziętal wyjaśni, jak rozmawiać o seksualności ze swoimi dziećmi, jak przebiega rozwój psychoseksualny dziecka i na co zwrócić uwagę w poszczególnych etapach rozwoju dziecka.

Skip to content