Fundacja Avalon startuje ze szkoleniami z zakresu obsługi pacjentów i pacjentek z niepełnosprawnościami 

Osoby z niepełnosprawnościami mają większe trudności z dostępem do opieki zdrowotnej niż osoby bez niepełnosprawności. W odpowiedzi na ten problem Fundacja Avalon w ramach Projektu Sekson i Mapy Dostępności rusza z ofertą szkoleń stacjonarnych i online z obsługi pacjentów, pacjentek z niepełnosprawnościami.  

Trudny dostęp do opieki medycznej 

W szpitalach i placówkach medycznych nadal istnieją znaczące utrudnienia, uniemożliwiające osobom z niepełnosprawnościami dostęp do podstawowych usług opieki zdrowotnej. Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Avalon. Wynika z nich, że oprócz barier architektonicznych np. w kwestii dostosowania gabinetów lekarskich czy placówek medycznych, kwestią problematyczną są trudności komunikacyjne, a także brak doświadczenia w relacjach z osobami z niepełnosprawnościami. Powoduje to niepewność i obawę o urażenie pacjenta czy pacjentki.  

Szkolenia  

Kluczem do wyeliminowania barier i zwiększenia dostępności do profilaktyki zdrowia jest edukacja osób pracujących w ochronie zdrowia w zakresie potrzeb pacjenta, pacjentki z niepełnosprawnością. Dlatego Fundacja Avalon wprowadziła ofertę praktycznych szkoleń “Metoda sprawnego działania – Niezbędnik dla osób pracujących z pacjentami i pacjentkami z niepełnosprawnościami”, kierowaną do placówek medycznych, specjalistów, specjalistek, osób pracujących w obszarze ochrony zdrowia oraz osób zainteresowanych tematyką.   

Oferta 

Każde szkolenie prowadzi dwóch trenerów – osoby eksperckie w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz samorzecznicy i samorzeczniczki w temacie niepełnosprawności. Szkolenia są prowadzone w formie stacjonarnej lub online. Są płatne, kwota jest ustalana indywidualnie i jest uzależniona od formy, a także od potrzeb podmiotu zamawiającego szkolenie. Program szkolenia i pełna oferta znajdują się na stronie internetowej Projektu Sekson w zakładce dedykowanej szkoleniom.  

Po szkoleniu 

Uczestniczki i uczestnicy po odbytym szkoleniu poznają potrzeby osób z niepełnosprawnościami w kontekście wizyty w placówce medycznej i kontakcie z lekarzem, lekarką. Poznają najważniejsze zasady w kontakcie i wypracują model komunikacji z osobami o różnych potrzebach. Będzie to skutkowało podniesieniem kompetencji własnych, a także wyższą jakością obsługi osoby z niepełnosprawnością. Uczestniczki i uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat, materiały edukacyjne i możliwość dołączenia do Mapy Dostępności Fundacji Avalon – ogólnopolskiej wyszukiwarki dostępnych gabinetów i specjalistów, specjalistek z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnościami.  

Zgłoś się 

Wszelkie informacje dotyczące szkoleń są dostępne na stronie internetowej. Po więcej informacji i spersonalizowaną ofertę można zgłosić się przez dedykowany formularz, telefonicznie 531 827 663 lub mailowo [email protected].  

 


Przejdź do sekcji głównej