Fundacja Avalon objęła patronatem 4. edycję kampanii „W kobiecym interesie”

Fundacja Avalon objęła patronatem 4. edycję kampanii społeczno-edukacyjnej „W kobiecym interesie”. W tym roku odbywa się ona pod hasłem „Nie wykluczamy, badamy w kobiecym interesie” i adresowana jest do wszystkich kobiet, a szczególnie do tych z niepełnosprawnościami.

W tym roku specjalnie przystosowany mobilny gabinet ginekologiczny, by przyjąć panie z różnymi niepełnosprawnościami, m.in. ruchu, słuchu czy wzroku, odwiedzi 10 miejscowości zlokalizowanych w województwach pomorskim kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. W lipcu 2022 r. w gabinecie będą przeprowadzane bezpłatne konsultacje lekarzy ginekologów oraz badanie USG ginekologiczne, cytologia wraz z testem HPV i badanie piersi.

Lista lokalizacji i terminów badań dostępne są na stronie www.wkobiecyminteresie.pl

Strona internetowa zawiera również opis udogodnień w gabinecie dla osób z niepełnosprawnościami.

Z badania* zrealizowanego w maju i czerwcu 2022 r. wśród kobiet z niepełnosprawnościami wynika, że 77% z nich nie chodzi regularnie do ginekologa, a 22% nie było u ginekologa nigdy w życiu.

64% przyznaje, że zdarzyło im się zrezygnować z wizyty, a jako powód podają przede wszystkim brak dostosowania infrastruktury budynku lub wyposażenia gabinetu ginekologicznego do ich potrzeb. Jednakże jako najważniejsze aspekty wizyty u specjalisty ginekologa respondentki wskazują profesjonalne nastawienie personelu medycznego (56%), adekwatne do stopnia niepełnosprawności wyposażenie gabinetu ginekologicznego (50%) oraz empatyczny sposób komunikacji personelu (49%).

Cel kampanii „W kobiecym interesie” jest od początku niezmienny – to zachęcenie kobiet do regularnych wizyt u ginekologa i edukacja nt. sposobów pokonywania społecznych i psychologicznych barier w odbywaniu regularnych kontroli zdrowotnych. Inicjatorem i organizatorem kampanii jest Gedeon Richter Polska – lider w obszarze ochrony zdrowia kobiet.

* Badanie ARC Rynek i Opinie zrealizowane na zlecenie Gedeon Richter Polska. Maj-czerwiec 2022, CAWI, N= 201 kobiet z niepełnosprawnościami ruchowymi, wzroku i słuchu.


Przejdź do sekcji głównej