Dry January – alkohol a niepełnosprawność

„Dry January” to inicjatywa, w ramach której dołączające do niej osoby decydują się na powstrzymanie się od spożywania alkoholu przez cały styczeń. Jest to rodzaj wyzwania, które ma na celu promowanie zdrowego stylu życia i podnoszenia świadomości na temat szkodliwości spożywania alkoholu i korzyści zdrowotnych wynikających z rezygnacji z alkoholu. Inicjatywa „Dry January” narodziła się w Wielkiej Brytanii i zyskała popularność jako sposób na rozpoczęcie nowego roku ze zdrowymi nawykami. Aktualnie „Dry Janaury” jest międzynarodową akcją edukacyjną, w którą angażują się nie tylko zainteresowane osoby, ale także organizacje pozarządowe, firmy i instytucje.

Osoby z niepełnosprawnościami są w grupie podwyższonego ryzyka, jeśli chodzi o nadużywanie i uzależnienie od alkoholu i różnego rodzaju substancji psychoaktywnych. Nadużywanie czy uzależnienie od alkoholu może prowadzić do jeszcze większego wykluczenia i izolacji osób z niepełnosprawnościami. Wg opinii Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w społeczności osób z niepełnosprawnościami nadużywanie alkoholu jest częstsze i bardziej ryzykowne, m.in. ze względu na wykluczenie i stygmatyzację. Alkohol traktowany jest często jako lek, forma „ucieczki od swoich problemów”  – izolacji, niepełnosprawności, braku akceptacji. Brakuje jednak kompleksowej diagnozy i badań dotyczących skali nadużywania alkoholu wśród osób z różnymi niepełnosprawnościami, a także działań profilaktycznych w tym zakresie.

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w 2012 r. przebadało placówki pomocowe w tym zakresie. 37 z 90 sprawdzonych placówek nie udzielało wsparcia osobom z niepełnosprawnościami. Aktualnie większość projektów profilaktycznych nie obejmuje potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami. Brakuje wsparcia psychicznego, profilaktycznego i leczniczego. Brakuje także specjalistów i specjalistek uzależnień z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Przyczyny sięgania po alkohol przez osoby z niepełnosprawnościami:

 • niskie poczucie własnej wartości,
 • trudność w radzeniu sobie z emocjami,
 • trudne relacje z rodziną, brak wsparcia emocjonalnego,
 •  problemy w komunikacji z bliskimi,
 •  przemoc, odrzucenie ze strony bliskich,
 •  samotność,
 • trudność w nawiązaniu satysfakcjonujących relacji romantycznych i seksualnych,
 •  brak akceptacji swojej niepełnosprawności,
 • wykluczenie zawodowe i społeczne.

Polecamy podcasty:  

 

Źródła:

 • Problematyka uzależnień niepełnosprawność człowiekaujęcie teoretyczne wybranych obszarów”, J.B. Grzyb. D. Ulewicz-Adamczyk 
 • Używanie substancji psychoaktywnych w środowisku osób niepełnosprawnych – czynniki ryzyka i czynniki ochronne. Raport z badań, M. Jędrzejko, Centrum Profilaktyki Społecznej  
 • Referaty wygłoszone podczas Konferencji „(Nie)zależni? Niepełnosprawność i uzależnienia”, Warszawa 2012, https://pzn.org.pl/konferencja-niezalezni-niepelnosprawnosc-i-uzaleznienia/
 • https://siu.praesterno.pl/artykul/586


Przejdź do sekcji głównej