Prezeska i założycielka Fundacji Aktywizacji Funkcjonalnej i Społecznej AFiS. Magister pedagogiki, absolwentka Interdyscyplinarnych Studiów nad Niepełnosprawnością na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Od ponad 10 lat pracuje z osobami poruszającymi się na wózkach, w tym z dziećmi i młodzieżą ze schorzeniami wrodzonymi.

Skip to content